قرار بود گاهی قصه غصه هام رو اينجا بنويسم.....ولی...... بگذريم ...

 

 

فعلا خداحافظ